Disclaimer

Bemærk! Vedr. billedmateriale

 

Kære Samarbejdspartner

 

Vi leverer dig løbende diverse billedmateriale på film, vi har i distribution. For at fjerne enhver tvivl om billedmaterialets anvendelse, vil vi hermed benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at billedmaterialet leveres på følgende betingelser:

 

  • Det fremsendte billedmateriale og logo's etc. må KUN benyttes i forbindelse med markedsføring af samt nyheds- og informationsformidling vedrørende den pågældende film. Enhver anden udnyttelse af billedmaterialet er ikke tilladt.
  • Billedmaterialet må IKKE benyttes i sammenhæng med tredjemands produkter eller andet for filmen uvedkommende materiale.
  • Fotografen skal krediteres ved enhver brug af billedmaterialet. Fotografens navn vil være at finde over billedmateriale-feltet. Hvis intet navn er nævnt, skal Nordisk Film krediteres.
  • Uberettiget brug af det fremsendte/benyttede billedmateriale og/eller logo's vil kunne indebære et erstatningsansvar overfor Nordisk Film Distribution A/S, filmens producent, fotografen og/eller de afbillede skuespillere/personer.

 

Med venlig hilsen,
NORDISK FILM DISTRIBUTION A/S