Disclaimer

OBS! Vedrørende Billedmateriale

 

Kjære Samarbeidspartner

 

Vi leverer deg her løpende diverse bildemateriell vedrørende filmer vi har i distribusjon. Dessverre har det i det siste forekommet et par tilfeller hvor bildemateriell har blitt brukt i annet øyemed enn omtale av den pågjeldende film. For å unngå gjentagelser og fjerne enhver tvil om bruk vil vi herved benytte anledningen til å gjøre deg oppmerksom på at bildematerialet leveres på følgende betingelser:

 

  • Det fremsendte bildematerialet, logoer osv. er KUN tillatt å bruke i forbindelse med markedsføring av, samt nyhets- og informasjonsformidling vedrørende den pågjeldende film. Enhver annen utnyttelse av bildematerialet er ikke tillatt.
  • Bildematerialet må IKKE benyttes i sammenheng med tredjemanns produkter eller annet materiale som er filmen uvedkommende.
  • Fotografen og / eller Nordisk Film skal krediteres ved enhver bruk av bildematerialet.
  • Uberettiget bruk av det fremsendte bildemateriale og/eller logoer vil kunne innebære et erstatningsansvar overfor NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS, filmens produsent, fotografen og/eller de avbildede skuespillere/personer.

 

Med vennlig hilsen,
NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS